050 598 3003 info@inspio.fi Svenska | Suomi

Övervakning av VVS-projekt

En noggrann och professionell övervakning av ett VVS-projekt sparar tid och pengar. Övervakaren granskar de olika arbetsskeendena och är byggarens kontaktperson på byggplatsen.

Övervakningen garanterar att arbetet utförs enligt överenskommen tidtabell, planering och budget, samt att arbetets kvalitet uppfyller gällande stadgar och förordningar.

Om något i planeringen behöver förändras under projektets gång, är det viktigt med en snabb och professionell bedömning. På det här sättet garanterar man hållbara lösningar och håller ner kostnaderna. Övervakaren ser till att informationsflödet mellan byggaren och entreprenörerna upprätthålls och kan också handha dokumentationen av projektet.

Ab Inspio Oy har gedigen erfarenhet och bred kunskap i övervakning av projekt

Övervakning