050 598 3003 info@inspio.fi Svenska | Suomi

Inspio Ab Oy - ingenjörsbyrå som utför VVS-planering

Vi utför VVS-planering där energisnåla lösningar, användarvänlighet och kostnadseffektivitet prioriteras högt. Vi utför även energiberäkningar, energiutredningar, kostnadsberäkningar samt övervakning av projekt och har hela Finland som arbetsfält.

VVS-planering

Om man vill nå ett bra resultat gällande nybyggnation eller renovering, behövs det god planering. En väl genomförd VVS-planering sparar reda pengar.
Läs mer här

Övervakning

En noggrann och professionell övervakning av ett VVS-projekt sparar både tid och bekymmer. Ab Inspio Oy har bred erfarenhet och kunskap i övervakning av projekt.
Läs mer här

Energiberäkningar

Genom en energiberäkning får man fram fastighetens förväntade energiåtgång. Det är viktigt att energiberäkningen är korrekt och professionellt utförd.
Läs mer här

Energicertifiering

Energicertifiering hör numera till standardkraven för ett nybygge och gör det lättare att jämföra olika fastigheters energieffektivitet vid nybygge, inköp och försäljning.
Läs mer här
Till toppen