050 598 3003 info@inspio.fi Svenska | Suomi

Energicertifiering – ett krav och en tillgång

Energicertifiering hör numera till standardkraven för ett nybygge och gör det lättare att jämföra olika fastigheters energieffektivitet vid nybygge, inköp och försäljning.

I certifikatet framgår den mängd energi som krävs för fastighetens ändamål på en skala från A-G. Om en fastighet förbrukar mindre energi är det fram för allt en fördel för ägaren, som då sparar pengar.

Certifiering innebär att en förhållandevis dyr investering i energisparande system kan visa sig lönsam vid försäljningen av en fastighet. Energicertifikatet ger fastigheter med dyrare och bättre uppvärmningssystem en fördel vid försäljningstillfället, eftersom köparen då jämför olika fastigheter med varandra.

För ett nybygge är det idag obligatoriskt med certifiering innan bygglovet kan beviljas. Sedan 1.6.2013 behövs också energicertifikatet i samband med försäljning eller uthyrning av äldre fastigheter.

VVS-ingenjör Mats Gäddnäs vid Inspio är behörig och registrerad utfärdare av energicertifikat.

Energicertifikat