050 598 3003 info@inspio.fi Svenska | Suomi

Energiutredning och energicertifikat – ett krav och en tillgång

Energiutredning

Energiutredning krävs för all nybyggnation i Finland och ingår som en del i tillståndsprocessen. I energiutredningen fastställs fastighetens energieffektivitet genom ett beräknat E-tal (kWh/m2 år). Byggnadens storlek, konstruktion och teknisk apparatur påverkar E-talet och energieffektiviteten. E-talet förbättras om fastigheten använder förnybar energi. En fastighet med lågt E-tal och hög energieffektivitet innebär lägre månatliga utgifter och mindre belastning på miljön. Energieffektiva lösningar är alltså bra både för kund och miljö!

Energicertifikat

Energicertifikat hör numera till standardkrav vid nybyggnation men behövs också när en befintlig bostad säljs eller hyrs ut. Med hjälp av energicertifikat kan energiförbrukning jämföras mellan samma typ av byggnader. I energicertifikatet anges energimärkningen enligt skalan A – G. Ett energicertifikat för en befintlig byggnad innehåller åtgärdsförslag som förbättrar fastighetens energieffektivitet. Åtgärderna, som kan upplevas som kostsamma investeringar, lönar sig ofta på sikt.

Vid nybygge, köp eller försäljning av fastigheter är energieffektiviteten av stor vikt. I ett energicertifikat framkommer hur energieffektiv fastigheten är. Det är viktig information för dig som kund. En energisnål fastighet är en miljövänligare fastighet och dessutom billigare i drift.

Energicertifikat får endast utarbetas av behörig yrkesperson som har genomfört ett officiellt  behörighetsprov. Ett riksomfattande register över behöriga personer upprätthålls av finansiering- och utvecklingscentralen för boende ARA. VVS-ingenjör Mats Gäddnäs vid Inspio är behörig och registrerad upprättare av energicertifikat. Ta kontakt för mer information!

https://www.energiatodistusrekisteri.fi

 

Energicertifikat