050 598 3003 info@inspio.fi Svenska | Suomi

Spara pengar med en rätt utförd energiberäkning

Genom en energiberäkning får man fram fastighetens förväntade energiåtgång. Utifrån beräkningen kan man sedan välja och dimensionera uppvärmningssystem och värmekälla.

I beräkning av energiåtgången tas faktorer som material, konstruktioner, brukardata m.m. med i uträkningen. För ett korrekt slutresultat krävs det att indata är så realistiskt som möjligt.

En annan faktor som påverkar beräkningen är fastighetens värmelagringsförmåga. Tunga hus lagrar mer värme och släpper i från sig värmen långsammare. I beräkningen tas också i beaktande sol, årstider, antal människor som bor i fastigheten samt apparatur som avger värme i någon form.

Det är viktigt att energiberäkningen är korrekt, noggrant och professionellt utförd, samt att den är gjord utifrån standardiserade och godkända beräkningsmodeller. Detta garanterar en korrekt beräkning.

Energiberäkningar