050 598 3003 info@inspio.fi Svenska | Suomi

Projekt

Storlek

År

Ahlströmsgatan 18, Energitredning 2022
Larsmo gravgård 2022
Alerte Stadsträdgård växthus i Jakobstad. VVSA - planering, nybyggnad med fjärrvärme 700 m² 2022
Rewellcenter Vasa, nya sociala utrymmen. VVSA-planering 120 m² 2016
Parkeringshall under jorden Ab Port 19, Raseborg. Nybyggnad, VVSA - planering 2243,6 m² 2015
Parkeringshall under jorden, Jakobstad. Nybyggnad, VVSA - planering. Reservering skede 2 4000 m² 8790 m² 2015
Tervaskankaan kauppakeskus, Planering av bergsvärme borrkarta 2011
Metsolan skola Jokipiintie 1, Kopplingsschema 2 stycken Nibe bergsvärmepumppar + oljepanna 2011
Finse Oy toimitalon laajennus, Planering av bergsvärme borrkarta 720 m² 2011