050 598 3003 info@inspio.fi Svenska | Suomi

Inspio Ab Oy:s historia

Företaget grundades 2010 av ingenjör Mats Gäddnäs. Han har planerings erfarenhet sedan 2006 och har tidigare verkat som anställd VVS planerare.

Företaget har sina rötter i den starka Österbottniska företagartraditionen och är idag verksamt över hela Finland. Kännetecknande för verksamheten är kvalitet, noggrannhet och innovativa lösningar, alltid med kundens bästa i åtanke.

Namnet Inspio kan härledas från det som inspirerar grundaren: Livet.

Företagets tjänster består främst av VVS-planering, övervakning av projekt, energiberäkningar samt energicertifiering.

Om Inspio Oy