050 598 3003 info@inspio.fi Svenska | Suomi

Spara pengar med en rätt utförd energiberäkning

Genom en energiberäkning får man fram fastighetens förväntade energiåtgång. Utifrån beräkningen kan man sedan välja och dimensionera uppvärmningssystem och värmekälla.

I beräkning av energiåtgången tas faktorer som material, konstruktioner, brukardata m.m. med i uträkningen. För ett korrekt slutresultat krävs det att indata är så realistiskt som möjligt.

En annan faktor som påverkar beräkningen är fastighetens värmelagringsförmåga. Tunga hus lagrar mer värme och släpper i från sig värmen långsammare. I beräkningen tas också i beaktande sol, årstider, antal människor som bor i fastigheten samt apparatur som avger värme i någon form.

Det är viktigt att energiberäkningen är korrekt, noggrant och professionellt utförd, samt att den är gjord utifrån standardiserade och godkända beräkningsmodeller. Detta garanterar en korrekt beräkning.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Energiberäkningar